Undangan Magelang

Kaligrafi ialah keindahan dalam seni menulis. Berasal dari bahasa yunani kalios (indah) dan graphia (coretan atau tulisan). Pada bahasa arab […]

Menjadi seorang muslim yang taat, kita harus pandai-pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salah satu […]

Syahadat berasal dari bahasa arab Syahida (شهد) yang bermakna “ia telah menyaksikan”. Kalimat tersebut di dalam ajaran agama islam ialah […]

Islam merupakan agama yang paling sempurna. Seluruh kehidupan manusia dari perkara yang paling kecil hingga yang paling besar telah ada […]