Islam merupakan agama yang paling sempurna. Seluruh kehidupan manusia dari perkara yang paling kecil hingga yang paling besar telah ada […]