Syahadat berasal dari bahasa arab Syahida (شهد) yang bermakna “ia telah menyaksikan”. Kalimat tersebut di dalam ajaran agama islam ialah […]